Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutamaan Serta Keistimewaannya

Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutmaan Serta Keistimewaannya - Bulan sya'ban merupakan salah satu bulan yang berada antara rajab dan ramadhan , yang termasuk pada salah satu bulan yang di muliakan , karena banyak sekali keutamaan serta keistimewaan yang ada di dalamnya terutama bagi mereka umat islam yang mau melaksanakan aneka macam amalan-amalan di malamnya.

Malam nisfu sya'ban berada di tengah-tengah bulan sya'ban yang mana pada malam ini di kenal juga sebagai tukar buku amalan seluruh umat insan , yang mana amalan tersebut di angkat. Sehingga dalam sebuah riwayat rosululloh saw sangat menyukai dengan datangnya bulan ini sehingga ia selalu melaksanakan puasa nisfu sya'ban 

Lalu apa saja keistimewaannya , di antaranya terdapat dalam beberapa hadist yang artinya yaitu : "Alloh swt mendatangi makhluknya pada malam nisfu sya'ban , lalu mengampuni hamba-hambanya , kecuali dua orang yaitu orang musrik dan bermusuhan". Selain ini banyak lagi hadist dalil yang membuktikan keutamaan malam nisfu sya'ban.

Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutmaan Serta Keistimewaannya

Sehingga tidak heran jikalau umat muslim semenjak dulu selalu menyambut datangnya malam ini dengan cara memperbanyak amalan yang berupa doa , puasa sya'ban dan shalat di malam nisfu bulan sya'ban yang mana untuk shalatnya di lakukan secara sendiri-sendiri.

Adapun untuk amalannya yaitu setelah shalat maghrib alangkah baiknya jikalau kita memperbanyak bacaan al-qur'an menyerupai surat yasin , lalu di lanjutkan dengan memperbanyak membaca shalawat , dzikir serta istighfar dan di lanjutkan membaca doa nisfu sya'ban :

Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutamaan Serta Keistimewaannya

Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutmaan Serta Keistimewaannya

Allaahumma yaa dzal manni walaa yumannu alaika yaa dzal jalaali wal ikraam. Yaa dzaththauli wal in aam. Laa ilaaha illaa anta , dzahrullaajiin wajaarul mustajiiriin wa amaanul khaaifiin. Allaahumma in kunta katabtaniy indaka fii ummil kitaabi syaqiyyan au mahruuman au mathruudan au muqtarran alayya firrizqi , famhullaahumma bifadhlika syaqaawatiy wahirmaaniy wathardiy waqtitaari rizqiy wa atsbitniy indaka fii ummil kitaabi sa'iidan marzuuqan muwaffaqan lil khairaat. Fainnaka qulta waqaulukal haqqu fii kitaabikal munazzali alaa nabiyyikal mursal: Yamhullaahu maa yasyaa-u wayutsbitu wa indahuu ummul kitaab. Ilaahiy bittajallil a'dzami fii lailatinnishfi min syahri sya baanil mukarram al-latii yufraqu fiihaa kullu amrin hakiim wa yubram , ishrif anniy minal balaa-i maa lamu wa maa laa a lam. Wa anta allaamul ghuyuubi birahmatika yaa arhamarraahimiin.

Artinya : Ya Yang Mahakuasa Tuhanku Pemilik nikmat , tiada ada yang mampu memberi nikmat atasMu.

Ya Yang Mahakuasa Pemilik kebesaran dan kemuliaan.
Ya Yang Mahakuasa Tuhanku Pemilik kekayaan dan Pemberi nikmat.
Tidak ada yang patut disembah selain hanya Engkau.
Engkaulah kawasan bersandar.
Engkaulah kawasan berlindung dan padaMulah kawasan yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Yang Mahakuasa Tuhanku ,
Jika sekiranya Engkau telah menulis dalam bukuMu bahwa gue ialah orang yang tidak bahagia atau orang yang sangat terbatas mendapat nikmatMu , atau termasuk orang yang dijauhkan dariMu atau orang yang disempitkan dalam mendapat rizkiMu
Maka gue memohon dengan karuniaMu. Semoga kiranya Engkau pindahkan gue kedalam golongan orang-orang yang berbahagia , mendapat keluasan rizki serta diberi petunjuk kepada kebajikan.
Sesungguhnya Engkau telah berkata dalam kitabMu yang telah diturunkan kepada RasulMu , dan perkataanMu ialah benar , yang berbunyi: Yang Mahakuasa mengubah dan menetapkan apa-apa yang dikehendakiNya dan padaNya sumber kitab.
Ya Yang Mahakuasa , dengan tajalliMu Yang Mahabesar pada malam Nisfu Sya'ban yang mulia ini , Engkau tetapkan dan Engkau ubah sesuatunya , maka gue memohon biar kiranya gue dijauhkan dari bala bencana , baik yang gue ketahui atau yang tidak gue ketahui ,
Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Dan gue selalu berharap limpahan rahmatMu ya Yang Mahakuasa Tuhan Yang Maha Pengasih.

Selain itu dengan cara memperbanyak puasa sunnah malam nisfu bulan sya'ban sebagaimana puasa sunah yang lainnya untuk niat puasanya sya'bannya yaitu 

Niat puasa sya'aban

نويت صوم شهر شعبان سنة لله تعالى

NAWAITU SAUMA SYAHRI SYAHBAN SUNNATAN LILLAHI TA'ALA

Artinya : Saya niat puasa bulan sya’ban sunnah karena Yang Mahakuasa ta’ala

Nah itulah sedikit wacana nisfu sya'ban mudah-mudahan pembahasan wacana amalan malam nisfu sya'ban keutmaan serta keistimewaannya ini bermanfaat bagi kita semua , dan biar juga kita mampu memperbanyak amalan di malam nisfu sya'bannya.

Next Post Previous Post